Zaklada “Kultura nova” objavila Javni poziv

8 lipnja , 2018, 9:52 am

Zaklada “Kultura nova” je 7. lipnja 2018. godine u okviru Programa podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2018 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim programima i projektima te svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za Program podrške 2018 s rokom prijave 30.8.2018. iznosi 8.950.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

Programsko područje 1 -Razvojna podrška za organizacije:                                                        5.900.000 kn
Programsko područje 2 – Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata:                    150.000 kn
Programsko područje 3 – Razvoj novih umjetničkih ideja:                                                           220.000 kn
Programsko područje 4 –  Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj:                    1.000.000 kn
Programsko područje 5 –  Razvoj suradničkih platformi u Europi:                                            1.000.000 kn
Programsko područje 6 –  Podrška za razvoj publike:                                                                    340.000 kn
Programsko područje 7 – Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje                           340.000 kn

Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2018. do 16:00h.

Više informacija o samim pozivima i prihvatljivim aktivnostima možete pročitati ovdje.