Zeleni pojas 2023.

20 travnja , 2023, 10:05 am

Ovogodišnji 10. Inin Zeleni pojas počinje 22. travnja 2023., na Dan planeta Zemlje. INA poziva organizacije civilnog društva, javne i obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša, prirode i klime na natječaj koji kontinuirano objavljuje od 2014. godine. Do sada je kroz Inin Zeleni pojas sufinancirano čak 134 projekata s ukupnim iznosom od 367.053,00 eura.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 5.300,00 EUR. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20 % od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt.

INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama (potpisivanje ugovora planira se između 15.6. i 15.7. 2023. godine). Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 31. prosinca 2023.

Projekti za dodjeljivanje sredstava po ovom Natječaju prijavljuju se isključivo ispunjavanjem elektroničkog obrasca koji je dostupan OVDJE, od 22. travnja do 22. svibnja 2023. do 23.59 sati.

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • poseban potprogram Zelenog pojasa u 2023. godini jest sadnja drveća kao jednostavan i efikasan način smanjenja ugljičnog dioksida u atmosferi
  • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla),
  • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš,
  • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada),
  • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost,
  • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad),
  • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
  • izložbe o zaštiti okoliša,
  • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Za više informacija posjetite link.